ติดต่อเรา

โครงการ วมว.-มช.
SCiUS CMU
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-1227
โทรสาร : 0-5394-1914
อีเมล : scius@cmu.ac.th