ติดต่อเรา

โครงการ วมว.-มช.

SCiUS CMU


ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-1227

0-5394-1914

sciuscmu@gmail.com