หอพักนักเรียนในโครงการ วมว.-มช.เอกสารดาวน์โหลด
1. ภาพหอพักนักเรียนในโครงการ วมว.-มช. (download)