ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566
โดย : โครงการวมว.-มช.
ผู้เข้าชม : 2229 คน
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา 2566

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ใน "โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3"

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประจำปีการศึกษา 2566 คลิก!!

 

บัดนี้ได้ดำเนินการประมวลผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้คัดเลือกตัวจริง และตัวสำรองของคู่ศูนย์ โดยมีเอกสารแนบดังนี้

 

เอกสารแนบ 1,2  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ วมว.-มช. และกำหนดการรายงานตัวและมอบตัวการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  คลิก!!

เอกสารแนบ 3 บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกอันดับสำรองข้ามบัญชีส่วนกลาง (โครงการ วมว.)  คลิก!!

แบบฟอร์มยืนยันการสละสิทธิ์บัญชีส่วนกลาง คลิก!!

เอกสารแนบ 4 กรณีที่ต้องการยื่นขอดูคะแนนสอบคัดเลือก (รอบสอง) สามารถตรวจสอบสถานที่ในการยื่นขอดูคะแนนสอบ (โครงการ วมว.) คลิก!!

 

โดยระบบจะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช.  แบบออนไลน์ 

สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อได้รับคัดเลือกตัวจริง ลำดับที่ 1 - 60
ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว.-มช.

โทร 053-941227, 064-6307616 , 053-941913  (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)