การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อมอบตัวและทำสัญญาเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มีนาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1210 คน
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อมอบตัวและทำสัญญาเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา 2564

เอกสารดาวน์โหลด
1. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อมอบตัวและทำสัญญาเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา 2564 (download)