ประกาศเรื่อง กำหนดการรายงานตัวเข้าหอพักและแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.-มช. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 พฤษภาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1184 คน
ประกาศเรื่อง กำหนดการรายงานตัวเข้าหอพักและแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.-มช. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศ กำหนดการรายงานตัวเข้าหอพักและแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.-มช. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (download)
2. รายชื่อแนบท้ายประกาศ 1 (download)
3. รายชื่อแนบท้ายประกาศ 2 (download)
4. รายชื่อแนบท้ายประกาศ 3 (download)
5. รายชื่อแนบท้ายประกาศ 4 (download)