ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศกร พรมมิ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 และ นางสาวปพิชญา ถีรัตถานุรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 (TESO) 2021

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 กรกฎาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 868 คน
ขอแสดงความยินดีกับ  นายพงศกร พรมมิ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 และ นางสาวปพิชญา ถีรัตถานุรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 (TESO) 2021

ขอแสดงความยินดีกับ 

นายพงศกร พรมมิ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 (TESO) 2021

 

ขอแสดงความยินดีกับ 

นางสาวปพิชญา ถีรัตถานุรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 (TESO) 2021


เอกสารดาวน์โหลด
1. นางสาวปพิชญา ถีรัตถานุรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 (download)
2. นายพงศกร พรมมิ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 (download)