โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำดับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 สิงหาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 3841 คน
โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำดับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2565 

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครน้องๆ ม.3 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

 

รายละเอียดการสมัครและประกาศรับสมัคร

http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/12

 

สมัครออนไลน์ทางเว็ปไซต์

https://www.mwit.ac.th
 

 

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว. ประจำปี 2565 (download)