แนวทางจัดการเรียนการสอน 1/2564 ฉบับที่ 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์ COVID-19

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 สิงหาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 657 คน
แนวทางจัดการเรียนการสอน 1/2564 ฉบับที่ 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์ COVID-19

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. แนวทางการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 7 (download)
2. ประกาศเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 (download)