แนวทางจัดการเรียนการสอน 1/2564 ฉบับที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์ COVID-19

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กันยายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1075 คน
แนวทางจัดการเรียนการสอน 1/2564 ฉบับที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์ COVID-19


เอกสารดาวน์โหลด
1. แนวทางจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 8 (download)
2. ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 (download)