รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 กุมภาพันธ์ 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 3955 คน
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา 2565

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ใน "โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๓"

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  รอบแรก  คลิก!!

 

เอกสารแนบ 1  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกและมีสิทธิเข้าสอบรอบสอง เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ วมว.-มช.  คลิก!!
เอกสารแนบ 2  กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง  คลิก!!
เอกสารแนบ 3  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบสอง  คลิก!!

เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศผลสอบรอบแรกโครงการ วมว ปีการศึกษา 2565 (download)
2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบรอบสองเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ วมว. (download)
3. เอกสารแนบ 2 (download)
4. เอกสารแนบ 3 (download)