สนามสอบรอบแรก มช.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤศจิกายน 2565
โดย : โครงการวมว.-มช.
ผู้เข้าชม : 1543 คน
สนามสอบรอบแรก มช.

ประชาสัมพันธ์ สนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับน้องๆนักเรียนที่จะทำการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2566 ในปีนี้เราจะทำการสอบ ณ อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

*สามารถตรวตสอบรายชื่อก่อนเข้าห้องสอบได้ ณ บริเวณใต้อาคาร HB7